Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut

Tekninen toimisto

Teknisestä toimistosta löytyvät palvelut ovat pohjana toiminnalle, jotka mahdollistavat toimivat vesi- ja jätevesiverkostot, liikenneväylät, asuntoalueet, rakennus- ja ympäristöolojen valvonnan, kaavoituksen, virkistysalueet sekä monet muut viihtyisyyttä ja turvallisuutta luovat tekijät. Teknisessä toimistossa kunnanvirastotalolla sinua palvelevat tekninen johtaja, rakennustarkastaja, kiinteistöpäällikkö, siivoustyönohjaaja sekä toimistosihteeri.

Asiointikieli: Suomi, Englanti
Alue: Vieremä

Käyntiosoite

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Reitti tänne

Puhelin

Tekninen johtaja
+358 400370112 (pvm/mpm)

Rakennustarkastaja
+358 400371166 (pvm/mpm)

Kiinteistöpäällikkö
+358 400370842 (pvm/mpm)

Siivoustyönohjaaja
+358 405949015 (pvm/mpm)

Toimistosihteeri
+358 400370093 (pvm/mpm)


Palvelut

Kunnan vuokra-asunnot

Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalot on Vieremän kunnan omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka hoitaa kaikki vuokra-asumiseen liittyvät tehtävät.

Katso tiedot

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito.

Katso tiedot

Yksityistieavustukset

Avustukset vieremäläisille yksityistiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon sekä perusparantamiseen

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kunnalta täytyy hakea lupaa katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen.

Katso tiedot

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Maakuntakaava on strateginen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan esimerkiksi maakunnan asutusrakennetta, liikennettä sekä kulttuuriympäristöä.

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-alueiden rakentamista ohjataan ranta-asemakaavoin.

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Katso tiedot

Rakennuslupapalvelut

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennukseen kohdistuvan luvanvaraisen toimenpiteen lupa.

Katso tiedot

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Katso tiedot

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on julkinen, ja se on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää.

Katso tiedot

Tilojen vuokrauspalvelu

Yritykset ja yhteisöt voivat tiedustella kunnan tiedossa olevia, yksityisten omistamia vuokratiloja.

Katso tiedot

Rajan näyttö

Rajan näyttöä haetaan kunnalta kirjallisesti tilanteessa, jossa merkki kiinteistöjen välisestä rajasta on kadonnut tai siirtynyt paikaltaan.

Katso tiedot

Purkamislupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

Katso tiedot

Tonttijako

Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa asemakaava-alueella.

Katso tiedot

Asumisoikeusasunnot

Vieremän kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjolla asumisoikeusasuntoja.

Katso tiedot

Vesiosuuskunta-avustukset

Kunnasta saat tietoa alueella toimivista vesiosuuskunnista.

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Tontin korkeuden näyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kunnan Rakennustarkastajaan.

Katso tiedot

Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten

Katso tiedot

Vaikuttaminen asemakaavoitukseen

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Katso tiedot

Yhteyshenkilöt:

Tekninen johtaja
Mikko Kajanus
Puh.0400 370 112
mikko.kajanus@vierema.fi

Rakennustarkastaja 
Petri Komulainen
Puh. 0400 371 166
petri.komulainen@vierema.fi

Kiinteistöpäällikkö
Ahti Kilvensalmi
Puh. 0400 370 842
ahti.kilvensalmi@vierema.fi

Siivoustyönohjaaja
Siiri Siponen
Puh. 040 5949 015
siiri.siponen@vierema.fi

Toimistosihteeri

Anna Koukkari
Puh. 0400 370 093
anna.koukkari@vierema.fi

 Tekninen lautakunta