Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen asiakkaan tule tilata rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkintä, mikäli lupaehdoissa näin edellytetään. Sijainti ja korkeusasema tulee olla merkittynä tontille ennen rakennustöiden aloittamista.

Rakennuksen sijaintikatselmuksen voi tilata, kun rakennuksen ulkoseinät ovat paikallaan. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Tontin korkeuden näyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kunnan omaan rakennustarkastajaan.

Palvelupaikat

Rakennustoimisto

Vieremän kunnan rakennuslupa-asioita voit hoitaa rakennustoimistossa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tekninen toimisto

Vieremän kunnan tekninen toimisto palvelee sinua mm. tie - ja rakennusasioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Vaikuttaminen asemakaavoitukseen

Katso tiedot

Kaupanvahvistus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut