Työpaikkojen paratiisi!

Työllistämisasioissa Sinua palvelee työllisyyskoordinaattori Niina Kumpulainen p. 040 660 8090, niina.kumpulainen@vierema.fi

Tule töihin Vieremälle!

Katso Vieremän kunnan avoimet työpaikat Kuntarekryn sivuilta.

kuntarekry-palvelun logo

Katso myös Vieremän alueen vapaat työpaikat TE-palveluiden sivuilta.

TE-palveluiden logo

Työllisyyden kuntakokeilut

 

Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti, eikä sinun tarvitse olla yhteydessä alueesi kuntakokeilutoimistoon tai TE-toimistoon sen vuoksi.

 

VIEREMÄN KUNTAKOKEILUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT:

Kun jätät yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelussa (www.te-palvelut.fi), kuntakokeilun asiantuntijasi ottaa sinuun yhteyttä viiden (5) arkipäivän sisällä.

 

Kuntakokeilutoimisto sijaitsee kunnantalolla (1. krs) osoitteessa Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

Huom! Kuntakokeilutoimistossa asioidaan tällä hetkellä vain ajanvarauksella!

Toimita tarvittavat liitteet tms. ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kuntakokeilu@vierema.fi 

Kuntakokeilun paperipostia voit jättää kuntakokeilun omaan postilaatikkoon, joka sijaitsee kunnanviraston sisäänkäynnin yhteydessä. Jätäthän kirjepostin vain suljetussa kirjekuoressa ja merkitse kuoreen saajaksi Vieremän kuntakokeilutoimisto.

Kuntakokeilussatoimistossa Sinua palvelevat työllisyyskoordinaattori Niina Kumpulainen p. 040 660 8090 ja TE-asiantuntija Maarit Tikkanen p. 0295 043 668.

 

Työttömän työnhakijan asiointi muuttui toukokuusta 2022 alkaen

Uusi asiakaspalvelumalli otettiin käyttöön toukokuussa 2022 samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Enemmän tukea työnhakijalle: 

Uudessa mallissa työnhakunsa aloittanut asiakas pääsee nopeammin keskustelemaan työllistymiseensä liittyvistä asioista TE-toimiston tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. Aloituskerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiuhempaan tahtiin ja yksilöllisemmin henkilön omaan tilanteeseen liittyen.

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain kuntakokeilutoimistossa.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun:

Työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että hänen tulee hakea tilanteestaan riippuen kuukaudessa 0–4 työpaikkaa. Haettavien paikkojen minimimäärä (0–4) asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti ja hän saa itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain TE-toimiston tai kunnan tekemät työtarjoukset.

Karenssit lievenevät:

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenivät huomattavasti. Mallissa on käytössä myös muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

 

Lisätietoja: Työttömän työnhakijan asiointi muuttuu toukokuusta 2022 alkaen - TE-Palvelut

Työllisyyspalvelut

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoavat erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Kunnan eri yksiköissä on mahdollisuuksia esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin, työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Kunta tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin Vieremä-lisän avulla. Työllistymistä tuetaan tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, mm. työvoimaviranomaiset, erilaiset työllisyyshankkeet, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Asiakkaan kannalta pyritään löytämään juuri hänen tarpeeseensa sopiva ratkaisu esim. työllistyminen, koulutus tai kuntoutus.

Työllistämispalveluiden pääasialliset tavoitteet ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen sekä Nuorisotakuun toteuttaminen. Nuorisotakuun avulla pyritään tukemaan nuoren sijoittumista joko kouluun tai työelämään.

Maaliskuussa 2021 käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Vieremän kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka toteutetaan osana Kuopion seudun kuntakokeilua.

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 400 € / kk. Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä voidaan väliaikaisesti rahoittaa yhdistyksille seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE - toimiston tai kuntakokeilun maksaessa palkkatuen yhdistykselle.

Vieremän kunta tarjoaa myös nuorille kesätöitä. Kesätyönhakijan tulee olla vieremäläinen, 15 - 23 -vuotias koululainen tai opiskelija, joka on oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelut jatkuvat seuraavana syksynä. Kesätöihin kuntaan pääsevät kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat.

Työllisyyspalvelujen piiriin pääset ottamalla yhteyttä kunnan työllisyyskoordinaattoriin. Työllisyyskoordinaattori opastaa myös Vieremä-lisä - ja väliaikaisrahoituksen hakemisessa.

Työllisyyspalvelut on suunnattu lähtökohtaisesti vieremäläisille työttömille.

Palvelupaikat

Työllisyyskoordinaattori

Vieremän kunnan työllisyyskoordinaattori ohjaa vieremäläisiä työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Työllistämisen Vieremä-lisä

Katso tiedot

Nuorten kesätyöllistäminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

 

OHJEET TYÖLLISTÄMISEN VIEREMÄ-LISÄN HAKEMISEKSI VUONNA 2023

 Työllistämisen Vieremä -lisä yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja kotitalouksille

 Vieremä -lisän määrä

 Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää enintään 400 € / kk. Pääsääntöisesti harkinnanvaraista Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

 

 Vieremä -lisän myöntämisen perusteet

 1. Työllistettävä on vieremäläinen.
 2. Kuntalisää ei makseta sellaisesta työllistettävästä, jonka työllistämisestä kunta maksaa muuta tukea.
 3. Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, on seuraavien ehtojen täytyttävä:
 4.  
  • Pääsääntöisesti ehtona on, että työllistettävä on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää. Tästä ehdosta poiketen Vieremä-lisä voidaan myöntää ennen 200 päivän työmarkkinatuen täyttymistä tarkasteltaessa työllistettävän kokonaistilannetta ja Vieremä-lisän vaikutusta työllistymismahdollisuuksiin ennaltaehkäisevän työllistämisen näkökulmasta.

  • Nuorten osalta voidaan harkinnanvaraisesti myöntää Vieremä-lisää nuorisotakuun tavoitteiden mukaisesti alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
  • Vieremä-lisää voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutukseen, kunhan se kestää vähintään 8 kuukautta (muut ehdot täyttyvät).
  • Työnantaja maksaa palkattavalle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
  • Vieremä-lisä ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.
  • Työsuhteen aikana on työssäoloehdon täytyttävä. Vieremä-lisää maksetaan työssäoloehdon täyttymisen ajalle, enintään 12 kuukauden ajan (52 viikkoa).
  • Työllistettävän työajan oltava vähintään 18 h / viikko.
 5. Kuntalisän määrä on 400 € / kk.
 6. Mikäli työnantaja on saanut kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis-tukia yhteensä 200 000 €, Vieremä-lisää ei voida myöntää.

  De minimis-tuki eli vähämerkityksinen tuki. Euroopan komission asetus (EU) N:o 1407/2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen: De minimis-asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan myöntää de minimis-tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten de minimis-tukena myöntämä rahoitus kyseisenä ajanjaksona. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis-tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tällöin de minimis-tukea ei tarvitse raportoida komissiolle. De minimis -asetusta sovelletaan kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyä, joita koskevat omat de minimis -sääntönsä. Lisäksi maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin asetusta sovelletaan rajoitetusti. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen enimmäismäärä on rajattu 100 000 euroon kolmen peräkkäisen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin. Tukiviranomaisen on ennen de minimis-tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana saamat muut de minimis-tuet.

 7. Vieremä-lisä on tarkoitettu käytettäväksi työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjaukseen, työvälineisiin tai työntekijän lisäkoulutukseen liittyvät kulut.
 8. Työsuhde alkaa vuoden 2023 aikana.
 9. Vieremä- lisän hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 10. Vieremä-lisä on harkinnanvarainen ja sitä maksetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, niin Vieremä -lisää maksetaan vain työsuhteen purkamista edeltäviltä täysiltä kuukausilta.
 11. Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Vieremän kunnan työllisyyskoordinaattorille. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.
 12. Työnantaja vastaa työnantajavelvoitteista mahdollisten palkkatukitilitysten osalta.
 13. Vieremän kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät toteudu.
 14. Vieremä-lisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella. Maksu tapahtuu kahden kuukauden jaksoina. Ensimmäinen avustus kahdelta ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut avustushakemuksen liitteineen Vieremän kunnan työllisyyskoordinaattorille. Työsuhteen jatkuessa maksetaan avustus kahden kuukauden välein.

 

Hakeminen

Vieremä-lisää haetaan hakemuslomakkeella. Lomake ja haku-ohjeet löytyvät alta.

Alkuperäinen hakemus liitteineen toimitetaan Vieremän kunnan työllisyyskoordinaattorille osoitteella:

Vieremän kunta / työllisyyskoordinaattori

Vieremä-lisä, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä

 

Hakemuksen liitteet:
Kopio työntekijän työsopimuksesta
Kopio TE-toimiston myöntämästä palkkatukipäätöksestä (jos myönnetty)

 

Linkit

Lisätietoja palkkatuesta TE-palveluiden nettisivuilta
https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/fd36aba2-d7ba-4616-be66-5072b5e57963/palkkatuki-tyonhaun-apuna

 Palkkatukihakemus yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, kotitalouksille:
https://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=19106&kieli=fi