Kesätyöt 2021

Vieremän kunnan ja seurakunnan kesätyöt ovat haettavissa 1.4. - 30.4.2021. Kunnan toimipisteistä kesätyöpaikkoja tarjoaa mm. tekninen toimi, varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi. Seurakunnan kesätöihin kuuluu puutarhatöitä ja siivousta. 

Kesätöitä on tarjolla myös kuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijana. Vaalien ennakkoäänestyksen ajankohta on 26.5.-8.6.2021. Vaalitoimitsijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, lisäksi vaalitoimitsija ei saa olla ehdokkaana vaaleissa itse eikä kukaan hänen lähipiiristään voi olla ehdokkaana missään kunnassa. Kelpoisuusehtojen täyttäminen tarkistetaan kunnassa. 

Sekä kunnan että seurakunnan kesätöitä haetaan ensisijaisesti sähköisesti 1.4.2021 alkaen osoitteessa www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kesatyontekija-347068/ 

Kesätyöntekijän tulee olla vieremäläinen 15 - 23-vuotias koululainen tai opiskelija (oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2021), mukaanlukien kevään 2021 ylioppilaat. Kunnan ja seurakunnan kesätyöntekijät valitaan hakuajan päätyttyä. 

Huomoithan, että koronavirustilanne saattaa vaikuttaa kesätyöpaikkoihin ja -tehtäviin, kunta seuraa viranomaisten ohjeita asiaan liittyen. 

Tiedote kesätöistä nuorille:

Tiedote Nuorille kesätyöstä 2021.docx

Kesätyötuki työnantajille

Vieremäläisen koululaisen tai opiskelijan palkkaava työntantaja saa kesätyötukea 250 €, kun työjakson kokonaiskesto on vähintään 120h ja palkka vähintään työehtosopimuksen mukainen. Työpaikan tulee sijaita Sote-kuntien alueella. Työnantajille maksettavan kesätyötuen hakuaika on 1.4. - 31.8.2021. Kesätyötukea haetaan toimittamalla kesätyöntekijän kanssa tehty kesätyösopimus Vieremän kuntaan viimeistään 31.8.2021 mennessä. Kesätyötuki maksetaan takautuvasti, kun työnantaja on toimittanut kuntaan tilityslomakkeen tarvittavien liitteiden kanssa. Kesätyötuen tilityslomake liitteineen tulee toimittaa kuntaan viimeistään 30.9.2021.

Tiedote työnantajalle kesätyöasioista 2021.docx

Kesätyölomakkeet

Kesätyösopimus 2021

Sähköisesti täytettävä Vieremän kunnan kesätyösopimus yrityksille, jotka hakevat kunnalta kesätyötukea nuoren palkkaamiseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Työnantajan tilityslomake Vieremän kunnan kesätöistä 2021

Tilityslomake yrityksille Vieremän kunnan kesätöistä 2021.

Kaikki tiedot
Lataa lomake