Kesätyöt 2021

  

Tiedote kesätöistä nuorille:

Tiedote Nuorille kesätyöstä 2021.docx

Kesätyötuki työnantajille

Vieremäläisen koululaisen tai opiskelijan palkkaava työntantaja saa kesätyötukea 250 €, kun työjakson kokonaiskesto on vähintään 120h ja palkka vähintään työehtosopimuksen mukainen. Työpaikan tulee sijaita Sote-kuntien alueella. Työnantajille maksettavan kesätyötuen hakuaika on 1.4. - 31.8.2021. Kesätyötukea haetaan toimittamalla kesätyöntekijän kanssa tehty kesätyösopimus Vieremän kuntaan viimeistään 31.8.2021 mennessä. Kesätyötuki maksetaan takautuvasti, kun työnantaja on toimittanut kuntaan tilityslomakkeen tarvittavien liitteiden kanssa. Kesätyötuen tilityslomake liitteineen tulee toimittaa kuntaan viimeistään 30.9.2021.

Tiedote työnantajalle kesätyöasioista 2021.docx

Kesätyölomakkeet