Kesätyöt 2023

Kesätöiden hakuaika on päättynyt! 

Kesätyöntekijän tulee olla vieremäläinen 15-23-vuotias koululainen tai opiskelija (oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2023), mukaanlukien kevään 2023 ylioppilaat. Kunnan ja seurakunnan kesätyöntekijät valitaan hakuajan päätyttyä. Koko työjakso on kunnalla 80 tuntia ja seurakunnalla 120 tuntia. 

Kesätyöpaikkoja on tarjolla kunnan eri toimipisteissä mm. teknisellä toimella, varhaiskasvatuksessa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla sekä kesällä 2022 perustetussa Honkalinnan Pop up-myymälässä.  

 

Tiedote Nuorille kesätyöstä 2023.docx

 

Työnantajille maksettavan kesätyötuen tarkemmat tiedot alla olevasta tiedotteesta:  

Tiedote työnantajalle kesätyöasioista 2023.docx

 

Vieremän kunnan kesätyösopimus on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat vieremäläisen nuoren kesätöihin ja hakevat palkkaukseen kesätyötukea. Tarkemmat tiedot kesätyötuesta löydät Vieremän kunnan verkkosivuilta Palvelut / työllistäminen-välilehdeltä. Koululaisen tai opiskelijan palkkaava yritys saa tukea enintään 250 €, kun kesätyöläisen palkka on vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, työstä on maksettava työsopimuslain mukaan tavanomainen tai kohtuullinen palkka.
Kesätyösopimus tulee palauttaa kuntaan viimeistään 31.8.2023 mennessä, joko paperitse tai s-postiin viereman.kunta@vierema.fi. Kesätyötukea myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. 
Kesätyötuen maksatusta varten on kuntaan lisäksi toimitettava myös tilityslomake tarvittavine liitteineen (30.9.2023 mennessä).  
Yritys saa käyttää myös omaa työsopimuspohjaa, kunhan työsopimus on lainvoimainen.
 
 

Kesätyösopimus: 

KESÄTYÖSOPIMUS 2023.docx

 

Vieremän kunnan tilityslomake kesätyötuesta vuodelle 2023. Koululaisen tai opiskelijan palkkaava yritys saa tukea enintään 250 €, kun kesätyöläisen palkka on vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, työstä on maksettava työsopimuslain mukaan tavanomainen tai kohtuullinen palkka.

Kesätyötuki maksetaan työnantajalle takautuvasti, kun tarvittavat tositteet on toimitettu Vieremän kuntaan. Kesätyötukea myönnetään määrärahojen puitteissa ja tuki myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Tilityslomake on toimitettava kuntaan 30.9.2023 mennessä joko paperitse tai sähköisesti viereman.kunta@vierema.fi. Tilityslomakkeen liitteenä on oltava palkkaerittely, kuitti palkanmaksusta pankkiin ja selvitys tapaturmavakuutuksesta.

Tilityslomake kesätyötuki 2023.docx

 

 

Kesätyöasioissa ota yhteyttä työllisyyskoordinaattori Niina Kumpulaiseen p. 040 660 8090, niina.kumpulainen@vierema.fi