JÄÄALUEIDEN JA LATUREITTIEN KUNNOSTUS

 

HUOMIO!

 

Seuraavilla latureiteillä: 3 km, 5 km ja 8,7 km (Pöytämäen lenkki) joudumme lopettamaan latujen kunnostuksen lauantaina 9.4., alueella alkavien metsätöiden takia.

Maanomistaja aloittaa yllämainituilla latureiteillä metsätyöt maanantaina 11.4. Turvallisuussyistä johtuen alueella liikkumista rajoitetaan ja latureitit eivät ole käyttökunnossa.

Pahoittelemme asiasta liikkujille aiheutuvaa haittaa.

Yhdyslatu Rientolasta Iivon Areenalle, valaistu 1,7 km latureitti ja Mykänlammen/ Heinäjärven hiihtolenkki pyritään pitämään kunnossa niin kauan kuin sääolosuhteet sen sallivat.

 

Jääalueiden kunnostus on lopetettu myös tekojään (kaukalo) osalta pe 8.4. sääolosuhteiden vuoksi.

Kiitos kuluneesta kaudesta kaikille luistelijoille, seuroille ja yhteistyökumppaneille. Jatketaan jääurheiluharrastuksia jälleen loppuvuodesta 2022.

Kuvassa Kironkylän koulukeskuksen tekojään alueet.Kaukalo ja vapaaluistelualue tekojäällä.png

Jääalueiden ja latujen kunnostuksen tilanteen näet alla olevasta taulukosta.
Mikäli kunnostusaikaa ei ole merkitty ollenkaan ei kyseinen jääalue tai latureitti ole virallisessa käyttökunnossa.

Viikonloppuisin kunnostetaan tarvittaessa 5 km latureitti.

Latureitit ja -profiilit

Valaistut latureitit.pdf

Urheilukentältä lähtevät ladut.pdf

Latuprofiilit 5 km ja 3,3 km.pdf
 
 LIIKUNTAPAIKKA  KUNNOSTETTU VIIMEKSI
Kirkonkylä / Iivon areena valaistulatu
1,7 km / 
11.4.2022


Pöytämäen hiihtolenkki (8,7 km)

Ei kunnossapitoa

Einarin puisto (400 m) Ei kunnossapitoa
Vieremänjärven jäälatu talvella 2022
      Ei kunnossapitoa 
Vieremän tekojää HUOM! Vain kaukalo Ei Kunnossapitoa
Iivon Areenan luistelualue Ei kunnossapitoa
Yhdyslatu Rientolasta Iivon Areenalle (sisältää Mykänlammen ja Heinäjärven hiihtolenkin) 11.4.2022

 

Maaseutukoulujen liikuntapaikat huolletaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Maaseutukoulujen latureittien kunnostusta ja ylläpitoa jatketaan toistaiseksi tarpeen sekä sääolosuhteiden mukaan.