Ikääntyvien yliopisto

Jyväskylän kesäyliopiston järjestämiä Ikääntyvien yliopiston luentoja välitetään verkkoluentoina Vieremälle. Tämä tarkoittaa sitä, että Vieremällä seuraamme luentoja samaan aikaan, kun ne Jyväskylässä pidetään. Luennon jälkeen voimme vielä keskustella yhdessä luennon herättämistä ajatuksista. Katso tarkemmat tiedot luennoista opinto-ohjelman yleisöluennot kohdasta sivulta 22.

 

Avoimen yliopiston opinnot

 

Ohjattuihin verkko-opintoihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen. Verkko-opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja, mutta jos asut lähellä oppilaitosta, voit hyödyntää myös sen ja paikallisen opiskelijaryhmän tarjoaman paikallisen tuen opiskelullesi. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Optima-ympäristössä kaikille yhteistyöoppilaitosten kautta ilmoittautuneille opiskelijoille. Lisäksi oppilaitokset tarjoavat opiskelijoilleen paikallista tukea opintoihin kuten neuvontaa ja ohjausta sekä materiaalista tukea kuten opiskelutiloja esim. ryhmätoimintaan, teknistä apua etäyhteyksiin ja tiekoneen käyttömahdollisuuksia ja apua kurssikirjojen saatavuuteen.

Erityispedagogiikka 25 op. Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityiskasvatuksen kysymyksistä ja oppimisvaikeuksista ja inkluusion toteuttamisesta. Erityispedagogiikka on kasvatustieteellinen oppiaine. Siinä käsitellään erityisyyden kohtaamista oppimis- ja opettamistilanteissa. Oppiaineena erityispedagogiikka sivuaa kasvatustiedettä, sosiologiaa, psykologiaa ja lääketiedettä. Siinä korostuu inklusiivinen ajattelu, miten opetus ja oppiminen mahdollistetaan kaikille koulutusjärjestelmässä oleville. Infotilaisuuden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Maksu 450 €.

Kasvatustiede 25 op. Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, Kasvu, kehitys, oppiminen, Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus, Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät. Huom! Opinnot tulee aloittaa Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssilla.
Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus keskiviikkona 28.8.2019 klo 18-19, valtuustosalissa, ilmoittaudu toimistolle viimeistään 23.8. Maksu 450 €.

Psykologian perusopinnot 25 op. Käytyään psykologian perusopinnot opiskelija osaa selittää ja kuvata psykologian ilmiöitä käyttäen psykologian peruskäsitteistöä ja -teorioita. Hän osaa hyödyntää erilaisia akateemisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä ja kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn. Psykologian opintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.8.2019 klo 17 valtuustosalissa, ilmoittaudu toimistolle viimeistään 23.8. Maksu 450 €.

Jos kiinnostuit avoimen yliopiston opinnoista, ota yhteyttä opiston toimistoon puh. 0400 370132 viimeistään 23.8.2019. Opinnot ovat ajalla 2.9.2019 – 31.12.2019 ja  1.1.2020 – 31.5.2020.

 

 

Muu koulutus

 

RIISTARUOKAA ILOKSI
La 16.11. klo 9 - 15

Koulukeskus, kotitalousluokka 
opintomaksu 10 €, lisäksi materiaalimaksu
Pirjo Tervo                                                                  l

Ilm. viimeistään 4.11.
Alaikäraja 13 vuotta.

 

Kurssilla tutustutaan fasaanin, hirven ja riekon lihan käyttöön ruoan laitossa. Kurssilla valmistetaan riistasta paistia, kastiketta, jauhelihaa, kääryleitä, lihalientä, marinoidaan ja maustetaan. Materiaalit maksetaan erikseen opettajalle.

 

JOULUN TAIKAA
La 23.11. klo 9 - 14

Koulukeskus, kotitalousluokka
opintomaksu 10 €, lisäksi materiaalimaksu
Pirjo Tervo                                                                 

Ilm. viimeistään 18.11.
Alaikäraja 13 vuotta.

 

Kurssilla saadaan uusia ideoita joulun ajan herkkuihin, kuten sormisyötävät, jouluhalko ja lohigalette. Materiaalit maksetaan erikseen opettajalle.

 

LEIVÄSTÄ KAKUKSI
La 14.3.2020  klo 9 - 14

Koulukeskus, kotitalousluokka
opintomaksu 10 €, lisäksi materiaalimaksu
Pirjo Tervo                                                                    

Ilm. viimeistään 28.2.
Alaikäraja 13 vuotta.

 

Kurssilla valmistetaan hyydyke- ja voileipäkakkuja. Saadaan ideoita voileipäkakuissa käytettäviin massoihin ja koristeisiin. Materiaalit maksetaan erikseen opettajalle.