Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämiseen on saatu Opetushallitukselta hankerahoitusta. Tämän rahoituksen avulla on mahdollisuus toteuttaa maksutonta koulutusta Vieremän, Kiuruveden ja Sonkajärven kansalaisopistoissa. Kaikille avointa koulutusta voidaan järjestää esim. seuraavilla teemoilla: tietoturvan perusteet, laitteiden käyttö, käyttöjärjestelmät, tiedonhaku, sosiaalinen media, ohjelmistojen päivittäminen, internetin käytön etiketti, uuden teknologian omaksuminen. Monet palvelut ovat siirtyneet internettiin, niiden löytämiseen sekä tiedon jäsentämiseen ja tuottamiseen tarvitaan nykyään uudenlaisia taitoja. Myös yhdistykset miettikää kokoontuessanne, millaisesta koulutuksesta olisitte kiinnostuneita ja kertokaa toiveistanne kansalaisopiston toimistoon. 
Koulutukset ovat maksuttomia. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kansalaisopistot saivat Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämiseen hankerahoitusta Opetushallitukselta ja tämä hanke mahdollistaa maksuttoman koulutuksen tarjoamisen.