Asiakastyytyväisyyskyselyn 2013 tulokset

Vieremän kunnankirjasto toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä 2013. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjastopalveluiden saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä. Arviointia tarvitaan myös pitämään palvelut ajantasaisina ja laadukkaina, sekä kartoittamaan tulevia palvelutarpeita.

Kirjastolainsäädäntö velvoittaa kunnat arvioimaan kirjasto- ja tietopalvelujaan. Kirjastolainsäädännön lisäksi kirjastopalvelujen laadun kehittämiseen velvoittavat hallitusohjelma, kansalliset kulttuuri- ja kirjastopoliittiset linjaukset ja kuntien yhteisesti sopimat linjaukset.

Asiakastyytyväisyyskysely 2013.pdf


Asiakkaiden tyytyväisyyskysely aikuisten kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen Vieremän kunnankirjastossa - Opinnäytetyö

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kirjasto ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelija Minna Koukkarin opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä aikuisten kertomakirjallisuuden hyllyluokitukseen Vieremän kunnankirjastossa.

Tavoitteena oli, että tutkimus antaisi suuntaviivoja hyllyluokituksen kehitystyölle.

Työn tilaajana oli Vieremän kunnankirjasto.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan alla olevassa liitetiedostossa.

Hyllyluokitus on toimiva_Opinnäytetyö Koukkari Minna.pdf