Etusivu / Palvelut / Vapaa-aika

Taiteen perusopetus

Vieremällä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnan järjestämänä Kansalaisopistossa. Kansalaisopisto tarjoaa vuosittain kursseja aina liikunnasta kielen opetukseen. Tarkemmat lukukauden tarjonnat ilmoitetaan syksyittäin kunnan nettisivuilla ja opinto-ohjelmassa.

Lähiseudulla opetusta tarjoaa myös Ylä-Savon musiikkiopisto.

Kansalaisopiston lukuvuosi alkaa vuosittain syksyllä ja loppuu keväällä. Syksyisin Vieremän kansalaisopisto infoaa vuoden aikana järjestettävistä kursseista kunnan nettisivuilla, somessa kuin kuntalaisille jaettavassa kansalaisopiston lukukausiesitteessä. Ilmoittautumiset tapahtuvat normaalisti kansalaisopiston toimistosihteerille.

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Palvelu on maksullinen.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Lomakkeet

Kulttuuripalvelun tarjouslomake

Kulttuuripalvelujen tarjouslomakkeella voit tarjota ohjelmapalveluja Vieremän kulttuuritoimen ostettavaksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

Liittyvät palvelut

Kansalaisopisto

Vieremän kansalaisopisto tarjoaa laajasti eri kursseja aina vauvasta vaariin.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Kansalaisopisto

kansalaisopiston rehtori Mirka Savolainen
Kulttuuriasiat, matkailu
puh. 040 594 9143
mirka.savolainen@vierema.fi

Vapaa-aikatoimisto

toimistosihteeri Eeva-Liisa Kumpulainen
Kansalaisopisto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimistot
puh. 0400 370 132
eevaliisa.kumpulainen@vierema.fi

vs. vapaa-ajanohjaaja Pauliina Nuutinen
vapaa-aikatoimisto
puh. 040 753 3433
pauliina.nuutinen@vierema.fi

 

Liikuntatoimisto

liikuntasihteeri Kaisa Laitinen
puh. 040 518 7370
kaisa.laitinen@vierema.fi

Liikuntatoimisto puh. 0400 370 157

liikuntapaikkojen hoitaja Alpo Martikainen
puh. (työ) 0400 747 477