Etusivu / Palvelut / VarhaiskasvatusVarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tuki
Marja-Leena Timonen
päiväkodin vastaava lastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettaja
Päiväkoti Nuppula
Härköniementie 16
74200 Vieremä
puh. 040 590 5048
marja-leena.timonen@vierema.fi

 

Vieremällä järjestetään varhaiskasvatuksen tuen palvelut yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa liittämällä tukitoimet osaksi lapsen päivittäistä toimintaa. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän ja/tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja.

Keskeisinä menetelminä tuen tarpeen arvioinnissa ovat havainnointi, havaintojen kirjaaminen sekä tarvittaessa asiantuntijoiden lausunnot. Tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet, tuen tarpeet sekä tuen järjestämiseen tarvittavat menetelmät ja toimenpiteet. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti. Lapsille, joilla on lääkehoitoa vaativa sairaus, laaditaan lääkehoitosuunnitelma, joka liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tukea tarvitseva lapsi saa tarkoituksenmukaisen tuen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvassa päivittäisessä toiminnassa ja oppimista edistävässä ympäristössä. Lapsen toimimista ryhmässä tuetaan pedagogisten järjestelyjen ja työtapojen tuen lisäksi lapsen tarpeiden mukaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla; ryhmäkoon pienentämisellä ja/tai erityisavustajan palveluilla. Tavoitteena on, että jokainen lapsi taitoineen voi osallistua ryhmän toimintaan mahdollisimman täysipainoisesti.

Erityislastentarhanopettaja vastaa koko kunnan varhaiskasvatuksen tuen palveluista sekä ohjaa, tukee, kouluttaa ja konsultoi varhaiskasvatuksen henkilöstöä.