Etusivu / Palvelut / VarhaiskasvatusVarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tuki
Marja-Leena Timonen
päiväkodin vastaava lastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettaja
Päiväkoti Nuppula
Härköniementie 16
74200 Vieremä
puh. 040 590 5048
marja-leena.timonen@vierema.fi

 

Vieremällä järjestetään varhaiskasvatuksen tuen palvelut yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa liittämällä tukitoimet osaksi lapsen päivittäistä toimintaa. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän ja/tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja.

Keskeisinä menetelminä tuen tarpeen arvioinnissa ovat havainnointi, havaintojen kirjaaminen sekä tarvittaessa asiantuntijoiden lausunnot. Tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet, tuen tarpeet sekä tuen järjestämiseen tarvittavat menetelmät ja toimenpiteet. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti. Lapsille, joilla on lääkehoitoa vaativa sairaus, laaditaan lääkehoitosuunnitelma, joka liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tukea tarvitseva lapsi saa tarkoituksenmukaisen tuen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvassa päivittäisessä toiminnassa ja oppimista edistävässä ympäristössä. Lapsen toimimista ryhmässä tuetaan pedagogisten järjestelyjen ja työtapojen tuen lisäksi lapsen tarpeiden mukaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla; ryhmäkoon pienentämisellä ja/tai erityisavustajan palveluilla. Tavoitteena on, että jokainen lapsi taitoineen voi osallistua ryhmän toimintaan mahdollisimman täysipainoisesti.

Erityislastentarhanopettaja vastaa koko kunnan varhaiskasvatuksen tuen palveluista sekä ohjaa, tukee, kouluttaa ja konsultoi varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Kunnallinen päiväkotihoito

Päiväkodin kasvatuksen tavoitteena on oma-aloitteinen, kokeileva, itsensä hyväksyvä ja toisten lasten kanssa toimeentuleva, yhteisiä sopimuksia noudattava ja elämänintoinen lapsi. Päiväkoti Nuppulassa on kaksi lapsiryhmää; Lumpeet ja Kaislat. Myös vuorohoitoryhmä Nuput toimii päiväkodin tiloissa. Keskeinen toiminta-ajatus varhaiskasvatuksessamme on tukea ja kannustaa lasta elämään tätä hetkeä eli lapsuuden iloista aikaa ja samalla saada kehittyä kasvussaan sekä saada valmiuksia kohdata tulevien vuosien uusia haasteita innokkaana ja uteliaana.

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakemisesta ilmoitetaan päivähoidon www-sivuilla ja paikallislehti Miilussa. Päivähoitoon voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

Päivähoitoon hakeminen käy helpoimmin sähköisellä hakulomakkeella. Vieremällä asuva tai kuntaan muuttava perhe voi hakea sähköisesti lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lasten päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Jos hoidon tarve johtuu opiskelusta tai työllistymisestä eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee päivähoitopaikkaa hakea välittömästi kun tarve selviää, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Elokuun alussa alkaa uusi toimintavuosi ja uudelle toimintavuodelle haetaan päivähoitopaikkoja kevättalvella, pääsääntöisesti maaliskuussa.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Verkkoasiointi

Sähköinen päivähoitohakemus

Päivähoitoon hakeminen käy helpoimmin sähköisellä hakulomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Tulostettava lomake

Paperinen päivähoitohakemus

Päivähoitoon voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupisteet

Päivähoitotoimisto

Päivähoitotoimisto toimii Päiväkoti Nuppulan tiloissa.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Pe: 08.30 - 15.30

Kaikki tiedot

Päiväkoti Nuppula

Viihtyisässä, Vieremän keskustassa rauhallisella paikalla sijaitsevassa päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Päivähoito, vuorohoito ennalta varattujen hoitoaikojen mukaan
Ma - Pe: 06.30 - 17.00

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Kerhotoiminta

Vieremällä nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille kerhotoimintaa sekä retki- ja leiritoimintaa yhdessä eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

Katso tiedot

Leikkipuistot

Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

Katso tiedot

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Katso tiedot