Tilapäinen varhaiskasvatus

Lapselle, jolla ei ole kunnallista päivähoitopaikkaa, pyritään tarvittaessa järjestämään tilapäistä päivähoitoa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa mahdollisuuksien mukaan.

Hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmässä on hoitopaikkoja vapaana. Hoito on tilapäistä, jos hoidon tarve on alle 8 päivää kertaluontoisesti eli ei siis jatkuvaa joka kuukausi ja kuukaudesta toiseen. Hoito ei estä lasten kotihoidon tuen saamista.

Tilapäisistä päivähoitopaikoista vastaa kunnan varhaiskasvatuksen johtaja. Varhaiskasvatuksen johtajaan voi olla suoraan yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmässä on hoitopaikkoja vapaana.

Hoidosta peritään maksu osa- tai kokopäivähoidon mukaan.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen johtaja

Varhaiskasvatuksen johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuspalveluista ja toimii perhepäivähoidon ohjaajana.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8610281

Palvelupaikat

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen toimisto sijaitsee päiväkoti Nuppulan tiloissa.

Härköniementie 16, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:30 - 15:30
Ke - To: 08:30 - 15:30
Pe: 08:30 - 15:30

Kaikki tiedot

Jos tarvitset lapsellesi hoivaa silloin tällöin, kysy tilapäistä varhaiskasvatusta kotikunnastasi. Sekä kunnat että yksityiset päiväkodit tarjoavat mahdollisuuden tilapäiseen varhaiskasvatukseen.

Jos saat lapsen kotihoidon tukea, voit käyttää kunnan järjestämää tilapäistä varhaiskasvatusta enintään viitenä päivänä kalenterikuukauden aikana. Yksityisen toimijan järjestämän tilapäisen hoidon ostaminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Tilapäisessä varhaiskasvatuksessa lapselle ei tehdä henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Varhaiskasvatus

Katso tiedot

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut