Ohje perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa oleville flunssaoireista kärsiville (15.9.2020)

Jos perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita, lapsen tulee jäädä tai siirtyä kotiin. Mikäli alle kouluikäisen oireilu on lievää, oireita voidaan seurata kotona parin päivän ajan ennen yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Terveydenhuollossa arvioidaan tutkimusten, kuten koronavirustestauksen, tarve. Perusopetukseen tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen tai mikäli koronavirustestin tulos on negatiivinen ja oireet selvästi vähenemässä tai kun terveydenhuollossa on arvioitu, että palaaminen on turvallista.

Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.

Koronavirusepidemian aikana noudatetaan normaaleja sairauspoissaolokäytäntöjä. Lapsen huoltaja ilmoittaa perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen järjestäjälle sairauspoissaolosta. Lääkärintodistusta perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen järjestäjä ei voi vaatia.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Victoriia Kudrina                                    Sofia Kauhanen
Tartuntatautilääkäri                               Ylilääkäri