Lastenhoidontuki

Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita:

Lasten kotihoidon tuen

- Tukea haetaan KELA:sta
- Jos perheessä on alle 3 -vuotias lapsi.
- Oikeus tukeen on tällöin myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jos he eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Esiopetusta ei lueta hoidoksi.

Yksityisen hoidon tuen

- Tukea haetaan KELA:sta
- Jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja. Hoidon tuottaja voi olla päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta.

Lisää tietoa pienten lasten hoidon tuesta Kelan sivuilta.