Varhaiskasvatuksen muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatuslaki 54 §). Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, esimerkiksi alla olevaa lomaketta käyttäen.

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille.

Varhaiskasvatuksen muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tyytymättömällä vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake