Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa ampumaratojen toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Ampumaratojen lupaviranomaisena toimii tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Lomakkeet

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit

Ampumaratojen ympäristölupahakemuksen (6037) täyttöohje
Ohje ampumaratojen ympäristölupahakemuslomakkeen täyttämiseen.
Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (6010c, word)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (6010c, excel)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.

Palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot