Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa eläinsuojien toiminnalle ja niiden olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan tai mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).


Lomakkeet

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit

6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (word)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
6022 liite 14 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liitelomake: kemikaalit
Tällä lomakkeella ilmoitetaan tilalla varastoitavien kemikaalien (muut kuin polttoaineet ja öljyt) määrät ja varastointipaikat.
6022 liite 13 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liitelomake: polttoainesäiliöt
Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen tiloille, joilla on useita polttoainesäiliöitä.
6022 liite 8.3 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liitelomake: kuivalantalat
Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen tiloille, joilla on useita kuivalantaloita.
6022 liite 8.2 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liitelomake: lietesäiliöt
Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen tiloille, joilla on useita lietesäiliöitä.
6022 liite 7.1 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liitelomake: sikalat
Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen tiloille, joilla pidetään sikoja.
6022 liite 7.1 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liitelomake: siipikarja
Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen tiloille, joilla pidetään siipikarjaa.
6022 liite 7.1 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen liite: naudat ja hevoset
Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen tiloille, joilla pidetään nautoja tai hevosia.
6022 Eläinsuojien ympäristölupahakemuksen täyttöohje
Ohje eläinsuojien ympäristölupahakemuksen täyttämiseen.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (excel)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.

Palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot