Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haet ympäristölupaa kivenlouhimon ja/tai -murskaamon toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena lupaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto käsittelee hakemuksen, kun muualta tuotavaa pilaantumatonta maa-ainesta, betoni-, tiili-, tai asfalttijätettä käsitellään vähintään 50 000 tonnia vuodessa.


Lomakkeet

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit

Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (6010c, word)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (6010c, excel)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
Kivenlouhimoiden ja -murskaamojen ympäristölupahakemuksen (6036) täyttöohje
Ohje kivenlouhimoiden ja -murskaamojen ympäristölupahakemuslomakkeen täyttämiseen.

Palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot