Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Asiointikieli: Ruotsi, Suomi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa turkistarhojen toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja lisäselvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).


Lomakkeet

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit

6023 Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen täyttöohje
Ohje turkistarhojen ympäristölupahakemuksen täyttämiseen.
6023 liite 7 Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liitelomake: eläinmäärät
Liite turkistarhojen ympäristölupahakemukseen tarhoille, joissa nykyinen eläinmäärä poikkeaa olemassa olemassa olevan luvan mukaisesta.
Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liitelomake: varjotalot (6023 liite 8)
Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liite, jolla ilmoitetaan tiedot varjotaloista.
6023 liite 9 Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liitelomake: kuivalantalat
Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liite, jolla ilmoitetaan tiedot lantaloista ja kompostointialustoista.
6023 liite 12 Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liitelomake: jätevedet
Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liite, jolla ilmoitetaan tiedot tarhalla muodostuvista jätevesistä.
6023 liite 13 Turkistarhojen ympäristölupahakemuksen liitelomake: polttoainesäiliöt
Liite turkistarhojen ympäristölupahakemukseen tarhoille, joilla on useita polttoainesäiliöitä.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (word)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (excel)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.

Palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot