Yleinen ympäristölupahakemus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Yleisellä ympäristölupahakemuksella haetaan ympäristölupaa toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tätä lomaketta käytetään myös silloin, kun ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät, tai kun toiminta muuttuu muuten olennaisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset. Huomaa, että kattilalaitosten, eläinsuojien, turkistarhojen, kalankasvatuksen, kivenlouhinnan ja -murskauksen sekä ampumaratojen ympäristöluville on omat hakemuslomakkeensa.

Toimita hakemus liitteineen lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).


Lomakkeet

Yleinen ympäristölupahakemus

Liitteet ja lisätietolinkit

6010 Yleisen ympäristölupahakemuksen täyttöohje
Ohje yleisen ympäristölupahakemuksen täyttämiseen.
6010a Liite ympäristölupahakemukseen: arvio energiatehokkuudesta
Tällä lomakkeella tarkennetaan ympäristölupahakemuksen tietoja toiminnan energiatehokkuudesta.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (word)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.
6010c Liite ympäristölupahakemukseen: asianosaiset (excel)
Lista asianosaisista toimitetaan lupaviranomaiselle ympäristölupahakemuksen liitteenä.

Palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot