Ajankohtaista

Anna palautetta Kurvilanmäen suunnitteilla olevaan tuulipuistoon liittyen!

20.6.2022 11.00

wpd Finland Oy suunnittelee Kurvilanmäen tuulivoimapuistoa Vieremän ja Sonkajärven kuntiin. Käytössämme on nettipohjainen palautejärjestelmä, jonka avulla keräämme palautetta hankkeesta. Järjestelmässä voi esittää kysymyksiä, palautetta tai huomioita Kurvilanmäen tuulipuistohankkeeseen liittyen. Palautetta/kysymyksiä voi  käydä antamassa osoitteessa: https://louhi-wpd.sitowise.com/palaute

Palautetta voi antaa 27.6-25.9 välisenä aikana  

Palautejärjestelmän avulla pyrimme edesauttamaan osallisten ja hankekehittäjän välistä kommunikointia. Paikkasidonnaista palautetta käytetään tukemaan ja edistämään osallistavaa suunnitteluprosessia ja sitä tullaan hyödyntämään sekä  Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen hankekehityksessä, että sen lupamenettelyissä.  
Kurvilanmäen tuulivoimahankkeessa aloitettiin alkuvuodesta 2022 ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn ensimmäisen vaiheen asiakirjat tulevat nähtäville loppuvuodesta 2022.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.wpd.fi/projects/vierema-sonkajarvi-kurvilanmaki/

Terveisin projektitiimi,  
Projektipäällikkö Elina Piekkola, e.piekkola@wpd.fi, 0500 407970 
Projektikehittäjä Samuel Peltoniemi, s.peltoniemi@wpd.fi, 0407750698