Ajankohtaista

Minun Vieremäni - Osallistuva budjetointi 2023 - Ideointivaihe 23.1.-20.2.2023

23.1.2023 8.00

  Mitä on osallistuva budjetointi? 

Juhlavuoden logo 

Ideasi osbuun pääset jättämään täältä: https://q.surveypal.com/Osallistuva-budjetointi-2023-ideointivaihe

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn raha-summan käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kunnan kehittämisessä. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan käytössä olevia varoja jaetaan ja käytetään. 
Osallistuva budjetointi antaa kuntalaisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa kuntalaisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Osallistuva budjetointi on Suomessa vahvistuva tapa ja sitä kokeiltiin ensimmäisen kerran Vieremän kunnassa vuonna 2022 kunnan 100v -juhlavuoden kunniaksi. Osallistuvan budjetoinnin varoilla kunnostettiin ja uudistettiin kuntosali. 
Lisäksi ideoita otettiin mukaan talousarvioon ja investointiohjelmaan.

Teemana Hyvinvoiva kuntalainen

Osallistuvassa budjetoinnissa vuonna 2023 vieremäläiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestävät, miten 30 000 euroa käytetään vieremäläisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Vieremän kuntastrategiassa ”Hyvinvoiva kuntalainen”-osion tavoitteet ovat seuraavat:

• Päivittäisen elämisen palvelut ovat korkeatasoisia ja kätevästi kaikkien saavutettavissa. 

• Liikuntapaikat ovat ajanmukaisia ja hyvässä kunnossa. 

• Luontoon pääsemistä ja siellä tapahtuvaa turvallista liikkumista edistetään. 

• Vieremän kunnan ilmasto-ohjelmassa esitetään kunnan ilmastotavoitteet ja niiden mittaaminen selkeästi. Ilmasto-ohjelmalla mahdollistetaan ilmastotavoitteiden ja elinkeinoelämän tarpeiden kestävä yhteensovittaminen. 

• Kulttuuripalvelut ovat asukaslähtöisiä, monipuolisia ja kaikkien saatavilla. 

• Kuntalaisilla on mielekästä tekemistä ja mahdollisuus kokoontua turvallisessa ympäristössä vapaa-aikanaan. 

• Uudet kuntalaiset otetaan ystävällisesti vastaan ja heidän kotoutumisestaan huolehditaan tarpeen mukaan yhdessä yritysten, oppilaitosten, yhdistysten ja seutukunnallisen maahanmuuttopalvelun kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin ohjeet ja kriteerit 

Osallistuvassa budjetoinnissa kuka tahansa kuntalainen tai kunnan yhdistys/kylä/järjestö/seura/luokka tai vastaava voi ehdottaa ideaa, joka parantaisi kuntalaisten hyvinvointia. Idea voi olla maksimissaan 30 000 euron arvioinen.

Kriteerit ovat seuraavat:

• Toteutettavan idean tulee olla kaikkien kuntalaisten käytössä.
• Ideoiden tulee noudattaa lakia. Ideat eivät voi olla kunnan päätösten ja ole-massa olevien suunnitelmien vastaisia.
• Ideoista ei makseta palkkioita.
• Ideoiden tulee olla kunnan toteutettavissa ja vastuualueella. Idea on mahdollista toteuttaa vuoden 2023 aikana.
• Osallistuvasta budjetoinnista ei voi hakea avustusta kunnan ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi järjestön tai yrityksen toimintaan.
• Osallistuvaa budjetointia ei voi käyttää pitkäaikaisesti palkkakuluihin, eikä idean toteutus voi vaatia pitkäaikaista työntekijäresurssia. Idean toteutus ei voi myöskään vaatia jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

Osallistuva budjetointi etenee viidessä vaiheessa:

1. Ideointivaiheessa 23.1. - 20.2.2023 kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia siitä, miten voitaisiin edistää kuntalaisten hyvinvointia. Ehdotuksia voivat tehdä myös yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät. Ideat esitetään lomakkeella, joka avataan ideointivaiheen alkaessa kunnan kotisivuille.

2. Ideointivaiheen jälkeen kunnanhallituksen nimeämä osbu-raati tarkastaa ideoiden toteutuskelpoisuuden ja tekee esivalinnan. Jatkoon päässeitä ideoita täsmennetään, suunnitellaan ja niille lasketaan karkea hinta-arvio toteutuskuluista. 

3. Äänestysvaiheessa 20.3 - 3.4.2023 kuntalaiset valitsevat parhaat suunnitelmat äänestämällä. Äänestäminen on mahdollista myös alaikäisille.

4. Päätöksen toteutettavasta ideasta tai ideoista (30 000 euron puitteissa) tekee kunnan-hallitus 17.4.2023 kokouksessaan osbu-raadin esityksestä.

5. Toteutusvaihe kestää 31.12.2023 asti. Vieremän kunta toteuttaa suunnitelmat joko itse tai yhteistyössä valitsemansa kumppanin kanssa vuoden 2023 aikana. 

Lisätietoja osallistuvasta budjetoinnista antavat:

kunnanjohtaja Mika Suomalainen mika.suomalainen@vierema.fi puh. 040 747 0910
hallintojohtaja Jenni Koho jenni.koho@vierema.fi puh. 040 590 1345
kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Eskelinen juha.eskelinen.luottamustoimi@vierema.fi puh. 0400 968 502