Ajankohtaista

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä

14.10.2020 8.00

Iisalmen (30.5.2012) ja Kiuruveden kaupungin (1.4.2012) sekä Pielaveden (2.2.2012), Sonkajärven (1.4.2012) ja Vieremä kunnan (1.4.2012) ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu määräyksiä koskien maanpäällisiä ja maanalaisia polttoaine-, kemikaali- ja öljysäiliöitä. Pohjavesialueilla on annettu näiden lisäksi tiukempia määräyksiä.

Määräykset tiivistettynä:

Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tulee aina varmistaa, että kemikaali ei pääse valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin. Lähistöllä tulee aina olla imeytysainetta mahdollisten vuotojen tai valumien ehkäisemiseksi.

Maanpäällisten säiliöiden (esim. farmarisäiliö) tulee olla 2-vaippaisia tai tiiviillä alustalla ja mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. Säiliön tankkaus- ja täyttöpaikan tulee olla tiivis (pinnoite tai suojakalvo). Polttoainesäiliöt tulee varustaa lapon- sekä ylitäytönestolla. Sisätiloissa oleva säiliö tulee olla tiiviillä alustalla niin, ettei vuototilanteessa öljy pääse maaperään tai viemäriin. Pohjavesialueella säiliön tulee olla 2-vaippainen tai tiiviissä suoja-altaassa, jossa on katos.

Maanalainen säiliö: Pohjavesialueella olevat maanalaiset säiliöt tulee poistaa 1.1.2021 mennessä.


Muilla alueilla säiliöt tulee tarkastaa vähintään joka 10. vuosi.

Kaikki käytöstä poistetut säiliöt tulee tyhjentää, puhdistaa sekä toimittaa asianmukaisen vastaanottopaikkaan. Maanalaisia säiliöitä ei saa jättää käytöstä poiston jälkeen maan alle. Kiinteiden säiliöiden poistamisesta käytöstä on ilmoitettava etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Säiliöiden tulee täyttää ylläolevat vaatimukset 1.1.2021 mennessä.

Tarvittaessa ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea poikkeusta, kuten jatkoaikaa säiliön tai suojausten muutostöille. Hakemukset käsitellään siirtymäajan päätyttyä vuonna 2021 ja käsittelystä peritään taksan mukainen maksu, joka on tällä hetkellä 165 euroa. Poikkeus voidaan myöntää vain perustellusta syystä yksittäistapauksissa. Hakijan tulee mahdollisesta poikkeamispäätöksestä huolimatta pystyä estämään hyväksyttävällä tavalla ympäristön pilaantuminen.

Ympäristönsuojelumääräykset ja lisätietoja ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta löytyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän internet –sivuilta

https://www.ylasavonsote.fi/ymparistonsuojelumaaraykset

https://www.ylasavonsote.fi/oljysailiot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

ymparisto@ylasavonsote.fi

Riistakatu 5 b, Iisalmi
Harjukatu 2, Kiuruvesi
Puustellintie 10, PielavesiTutustu esitteeseemme

http://www.esitteemme.fi/ylasavonsote_ymparistojaterveysvalvonta/MailView/