Etusivu / Rakennusjärjestyksen uusiminen, OAS nähtävillä
Ajankohtaista

Rakennusjärjestyksen uusiminen, OAS nähtävillä

7.2.2018 13:00

Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. Rakennusjärjestyksen uusimistarvetta ovat tuoneet mm. muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä saadut kokemukset nykyisestä mallista.

Uusiminen laaditaan yhteistyössä Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden ja Sonkajärven kanssa siten, että Ylä-Savon kunnilla olisi yhtenevät rakennus-järjestykset. Työ aloitetaan kuntien rakennustarkastajien virkamiestyönä, jossa on tarvittaessa mukana myös alueen ympäristö- ja palonviranomaisia.

Rakennusjärjestyksen laatimisessa olennainen osa on avoimuus ja vuorovaikutus. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että vireille tulosta ilmoitetaan osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Petri Komulainen
Puh. 0400 371 166, tai petri.komulainen@vierema.fi

Tiedostot