Ajankohtaista

Tiedote Vieremän varhaiskasvatuksesta

10.7.2020 9.00

Oikeus varhaiskasvatukseen 1.8.2020 alkaen

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa kokopäivähoidossa eli yli viisi tuntia päivässä.
Muutos toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatun vaatimuksen täysipäiväisestä, kokoaikaisesta subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta sekä yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentämisestä. Nykyinen suhdeluku 1/8 on ollut voimassa 1.8.2016 alkaen.
Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020 yhdessä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poiston kanssa.

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.  Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tiedote Vieremän varhaiskasvatuksesta 1.8.2020 alkaen.pdf