Ajankohtaista

Vieremän biokaasuprojekti etenee, laitetoimitukset alkaneet

9.3.2023 15.00

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n ja Vieremän kunnan toteuttama biokaasuprojekti etenee

Vieremän biokaasuprojektissa toteutetaan nesteytettyä ja paineistettua biokaasua käyttävä varalämpö-laitos ja kaasutankkausasema. Lisäksi biokaasua voidaan käyttää teollisuudessa ja sähköntuotannossa. Nesteytetty biokaasu hankitaan valtakunnan markkinoilta ja sillä varmistetaan, että kaasua on kaikissa tilanteissa käytettävissä mm. varalämpölaitoksen tarpeisiin. Nesteytetyn kaasun käytöstä siirrytään paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöön sitä mukaa kun paikallista tuotantoa rakentuu.

Paikallisen biokaasutuotannon edistämiseksi Vieremän kunta on aloittanut useassa eri vaiheessa toteutettavan raakakaasuputkilinjan suunnittelun. Putkilinjalla raakakaasu siirretään tuotantopaikalta biokaasu-terminaaliin jalostettavaksi. Raakakaasulinjan sijainti määräytyy mukaan lähtevien tuotantopaikkojen sijaintien perusteella.

Vieremän kumppanuuskylään sijoittuvan biokaasuterminaalin ja tankkausaseman laitetoimitukset ovat alkaneet 9.3.2023, jolloin tontille saapui nesteytetyn biokaasun varastosäiliö. Hankkeen muita komponentteja kasataan parhaillaan tehtaalla asennusvalmiiksi kokonaisuuksiksi ja ne saapuvat asennettavaksi alkukesästä. Tuotantokäytössä terminaali on alkusyksystä, jolloin aukeaa myös kaikille avoin kaasutankkausasema.

biokaasubiokaasu

Lisätiedot:

Mikko Kajanus, mikko.kajanus@vierema.fi 0400 370 112