Etusivu / Vieremän kunnan tiedote Kesälammen hoitokodista
Ajankohtaista

Vieremän kunnan tiedote Kesälammen hoitokodista

18.12.2019 11:00

Vieremän kunnan tiedote 18.12.2019

Kesälammen hoivakodissa asiakkaita odottavat uudet tilat ja tuttu henkilökunta

Vieremän kunnanvaltuusto päätti 6.11.2017, että Vieremän kunta valitsee Sotkanhelmen hankesuunnitelmassa esillä olleista vaihtoehdoista toimintalinjaksi yhteistyön yksityisen sektorin kanssa. Vieremän kunnanhallitus nimesi valtuuston päätöksen mukaisesti 11.12.2017 Vieremän uusihoivakoti -toimikunnan, jossa on edustettuna Vieremän kunnan lisäksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivapalvelujohto sekä henkilökunnan edustus. Toimikunnan 17.12.2019 kokoukseen osallistui myös edustus Attendo oy:stä.

Toimikunnan 17.12.2019 kokouksessa todettiin Attendon uuden hoivakoti Kesälammen rakennustöiden sujuneen suunnitelman mukaisesti. Asiakkaat muuttavat uusiin tiloihin 30. ja 31.12.2019. Yhteistyö Ylä-Savon Sote kuntayhtymän, Attendon ja kunnan kesken on ollut hyvää. Suurin osa Sotkanhelmen henkilöstöstä siirtyy Attendon palvelukseen ja halukkaille on löytynyt työpaikka muista kuntayhtymän työpisteistä. Hoitajamäärä Kesälammessa on sama kuin Sotkanhelmessä nykyisellään. Avoimiin Kesälammen työpaikkoihin on ollut ilahduttavan runsaasti hakijoita. Osa uusista työntekijöistä on jo päässyt tutustumaan asiakkaisiin ja uusiin tiloihin. Kesälammessa on myös oma keittäjä ja siistijä.

Kesälampeen on mahdollisuus tutustua 7.1.2020 kello 14-17 kaikille avoimien ovien merkeissä.

Sotkanhelmestä Kesälampeen siirtyvät taide-esineet on valittu ja niiden siirto on valmistelussa. Taide-esineet ovat kunnan omaisuutta. Niille esineille, joita ei sijoiteta uuteen hoivakotiin, Vieremän kunta osoittaa sopivan sijoituspaikan kunnan toimitiloista alkuvuoden aikana. Muun irtaimiston kunta inventoi tammikuussa.

Ylä-Savon Sote kuntayhtymä ja Attendo ovat sopineet päivätoiminnan järjestelyistä Kesälammen tiloissa. Muiden kuin Kesälammen asukkaiden päivätoiminta toteutetaan Kesälammen toisessa kerroksessa torstaisin ja perjantaisin. Päivätoiminnan tilat ovat kooltaan 102 neliömetriä ja niihin kulku on toteutettu Aluehallintoviraston vaatimusten mukaisesti siten, että asiakkaiden yksityisyyden suoja tulee turvatuksi.

Seuraava kokous pidetään 25.2.2020 kello 10.00.  

 

Lisätietoja antavat:

Toimikunnan puheenjohtaja Eveliina Vidgrén, Eveliina.Vidgren.luottamustoimi@vierema.fi, 0400749707

Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen Ylä-Savon SOTE, Anne.Mikkonen@ylasavonsote.fi, +385400144501

Kunnanjohtaja Mika Suomalainen, Mika.Suomalainen@vierema.fi, 0407470910

Vieremän kunnan tiedote 18.12..pdf