Etusivu / Vieremän uusi hoivakoti -toimikunta kokoontui 17.6.2019
Ajankohtaista

Vieremän uusi hoivakoti -toimikunta kokoontui 17.6.2019

17.6.2019 14:00

Vieremän kunnan tiedote 17.6.2019

Vieremän uusi hoivakoti -toimikunta kokoontui 17.6.2019

Vieremän kunnanvaltuusto päätti 6.11.2017, että Vieremän kunta valitsee Sotkanhelmen hankesuunnitelmassa esillä olleista vaihtoehdoista toimintalinjaksi yhteistyön yksityisen sektorin kanssa. Vieremän kunnanhallitus nimesi valtuuston päätöksen mukaisesti 11.12.2017 Vieremän uusihoivakoti -toimikunnan, jossa on edustettuna Vieremän kunnan lisäksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivapalvelujohto sekä henkilökunnan edustus.

Toimikunnan 17.6.2019 kokouksessa keskusteltiin senioriasumisen tulevaisuuden mahdollisuuksista Vieremällä. Kuntaan on muuttanut nuorta väkeä hyvän työpaikkatilanteen johdosta, mutta hyviä ja edullisia senioriasuntoja tarvitaan myös jatkossa. Attendo Oy purkaa Sotkanhelmen rakennuksen vuoden 2020 aikana, minkä jälkeen tontti palautuu Vieremän kunnalle. Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin esteettömän senioriasumisen tarpeisiin. Ideointia ja asian valmistelua mahdollisten toteutusmallien ja rahoituksen osalta jatketaan. Kuntayhtymän itsenäisen asumisen työryhmä aktivoidaan Vieremällä asian tiimoilta.

Yläs-Savon Sote kuntayhtymän tilannekatsauksessa tuli esille, että kuntayhtymä, Attendo Oy ja Itä-Suomen aluehallintovirasto kokoontuvat 18.6.2019 Vieremällä. Tilaisuudessa tarkastellaan toimilupaan, päivätoiminnan tiloihin ja asumispalvelujen ateriapalveluihin liittyviä käytännön asioita. Kuntayhtymän ja Attendo Oy:n yhteistyö on sujunut suunnitellusti.

Sotkanhelmen taide-esineet on inventoitu ja kunnan henkilökunta on saanut koulutusta esineistön oikeaan käsittelyyn. Taideteokset ovat kunnan omaisuutta. Esineiden käsittelyssä ja jatkosijoittamisessa noudatetaan äärimmäistä varovaisuutta ja hienotunteisuutta. Lahjoituksena saatujen esineiden osalta pyritään huomioimaan esineen alkuperäinen tarkoitus ja sijoituspaikka. Jatkotyön osalta sovittiin, että yhteistyössä Sotkanhelmen henkilökunnan ja asiakkaiden sekä Attendo Oy:n kanssa kartoitetaan esineet, jotka voidaan sijoittaa Kesälammen tiloihin. Tarkoituksena on tuttujen esineiden kautta rakentaa henkinen silta, joka helpottaa asiakkaiden siirtymistä uusii tiloihin.

Viime aikoina esille olleesta lääkehuollosta keskusteltiin ja todettiin, että kuntayhtymän palvelutuottamisen ehdot edellyttävät palveluntuottajalta koneellista lääkejakelua, mikä on asiakasturvallisuuden kannalta tärkeää. Kunta on omalta osaltaan mahdollistanut Attendo Oy:n ja Vieremän apteekin vuoropuhelun. Ei ole nähtävissä seikkoja, jotka estäisivät hyvän ratkaisun löytymisen tässä asiassa. Attendo Oy ei ole saadun tiedon mukaan tehnyt vielä mitään päätöksiä Kesälammen lääkejakelun suhteen.

Seuraava kokous pidetään 2.9.2019 kello 9.00.

Lisätietoja antavat:
Toimikunnan puheenjohtaja Eveliina Vidgrén, Eveliina.Vidgren.luottamustoimi@vierema.fi, 0400749707
Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen Ylä-Savon SOTE, Anne.Mikkonen@ylasavonsote.fi, +385400144501
Kunnanjohtaja Mika Suomalainen, Mika.Suomalainen@vierema.fi, 0407470910