Ajankohtaista

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tiedottaa 29.7.2020

29.7.2020 11.00

ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ VOI VIERAILLA OHJEITA NOUDATTAEN

Kuntayhtymän lievennetyt vierailurajoitukset asumispalveluyksiköissä ovat edelleen voimassa ja ohjeita noudattamalla vierailuja asumispalveluyksiköissä voi tehdä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vierailurajoituksia asumispalveluyksiköihin lievennettiin valtakunnallisten ohjeiden mukaan 24.6.2020 alkaen. Lievennetyt vierailurajoitukset ovat edelleen voimassa, niistä tiedotettiin (tiedote 26.6.) ja informoitiin asukkaiden läheisiä heti niiden tultua voimaan, ja ohjeita noudattamalla vierailuja asumispalveluyksiköissä voi edelleen tehdä. Yksikkökohtaisista käytännöistä lisätietoja antavat kunkin asumispalveluyksikön esimies ja henkilöstö.

Kuntayhtymä seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita sekä sairaanhoitopiirien infektioasiantuntijoiden alueellisia linjauksia. 

Lisätietoja,

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, asumispalveluiden päällikkö, Mikko Uuksulainen, 040 830 4304, mikko.uuksulainen@ylasavonsote.fi

Vierailuohjeet hoito- ja hoivan asumispalveluyksikössä asuvan läheisen luona:

 • Vierailumahdollisuus on tilanteessa, jossa sekä asumispalveluyksikön kaikki asukkaat, että vierailija ovat oireettomia (ei flunssan kaltaisia oireita). Tulethan vierailulle siis vain terveenä!
  • Jos asumispalveluyksikössä asuva läheisesi on vakavasti sairas (terveydentilanne on kriittinen) tai saattohoidossa, sinulla on mahdollisuus vierailla hänen huoneessaan
  • Vierailut sovitaan aina tapauskohtaisesti
  • Tapaamisessa huolehditaan läheisesi ja sinun suojautumisesta sekä turvaetäisyyksistä muihin yksikössä oleviin
  • Asumispalveluyksikkö järjestää tarvittavat suojavarusteet vierailijoille.
  • Yksikön henkilökunta ohjeistaa ja auttaa sinua sekä käsihygieniassa että suojavarusteiden käytössä

    

 • Asumispalveluyksiköiden kaikkien asukkaiden tulee pystyä pitämään yhteyttä omaisiinsa. Sovithan vierailut etukäteen asumispalveluyksikön kanssa.
  • Läheisesi ja sinun tapaamiset kasvokkain järjestetään asumispalveluyksikön ulkopuolella: pihalla tai lähiluonnossa.
  • Vierailijana muistat turvavälin muihin asukkaisiin ja vierailijoihin sekä käytät kirurgista suu-nenäsuojainta koko vierailun ajan. Suojaimen saat tarvittaessa henkilökunnalta.
  • Voit ulkoiluttaa läheistäsi pyörätuolilla tai taluttaen.
  • Läheisellesi voit tuoda tuliaisia
  • Huomioithan, että vierailuajaksi suositellaan 15–30 minuuttia

 

 • Kotilomat
  • Suosittelemme tapaamaan läheisiä asumispalveluysiköiden vierailujen puitteissa
  • Kotilomia emme voi edelleenkään suositella, koska läheistä kanssakäymistä riskiryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa tulee edelleen välttää.

    

 • Palvelut asumispalveluyksiköissä (mm. fysio- ja toimintaterapia)
  • Läheisesi hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset, välttämättömät palvelut jatkuvat hoito- ja palvelutoimintayksikössä tai sen ulkopuolella hänen yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
  • Muut palvelut esim. jalkojenhoito ja kampaaja/parturi toteutetaan tarpeen mukaan
  • Palveluja annettaessa noudatetaan suojautumis- ja hygieniaohjeita.