Ajankohtaista

Ylimääräinen avustushaku: Yhdistysten energia-avustus

23.11.2022 9.00

Ylimääräinen avustushaku: Yhdistysten energia-avustus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2022 (§248) avata yhdistyksille erillisen poikkeustukihaun energiakustannusten kasvun vuoksi. 

Päätöksen tausta ja perustelut löytyvät täältä:
Kuntalaisaloite: Kyläseurojen energia-avustus (vierema.fi)

Kyseessä ei ole pysyvät järjestelyt vaan poikkeuksellinen ja tarkasti rajoitettu poikkeustuki, jolla turvataan yhdistysten toiminta tulevana talvena.

Tukea haettaessa on osoitettava:
- Yhdistyksen tilan yleishyödyllinen käyttötarkoitus ja toiminta tulevan talven aikana
- Tilaan kohdistuvat vuokrasopimukset
- Energiakustannusten nousu euroina ajanjaksolla marraskuu 2022 - huhtikuu 2023 verrattuna ajanjaksoon marraskuu 2021 - huhtikuu 2022
- Energian säästämiseksi ja taloustilanteen parantamiseksi tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat 
- Yhdistyksen taloudellinen tilanne marraskuussa 2022
- Muut mahdolliset saadut tuet

Kirjallinen vapaamuotoinen hakemus liitteineen tulee toimittaa Vieremän kunnalle 2.12.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: viereman.kunta@vierema.fi

Kunnanhallitus päättää mahdollisten poikkeusavustusten myöntämisestä 12.12.2022 kokouksessaan.

Alkuvuodesta 2023 järjestetään tarvittaessa toinen tukihaku, mikäli yhdistyksillä ei ole vielä sopi-muspohjaista tietoa kustannusten noususta talven aikana, ja energiatilanne edellyttää uutta tukihakua.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mika Suomalainen 040-7470910 ja hallintojohtaja Jenni Koho 040-5901345

Ylimääräinen avustushaku yhdistykset 2022.pdf